Spolehlivé vedení účetnictví se zkušenostmi od roku 2006.

 

Nabízím služby pro

- podnikající právnické osoby

- podnikající fyzické osoby

- nepodnikající právnické osoby

například společenství vlastníků jednotek a spolky

 

 

Nabízím služby v rozsahu 

- zaúčtování předaných dokladů s možností členění na střediska, zakázky, činnosti

- měsíční zpracování DPH

- sestavení inventárních karet majetku

včetně stanovení odpisového plánu

- zpracování mezd

výpočet mezd, odměn, daní a odvodů

- roční účetní závěrka

- daňová přiznání

k dani z příjmů, dani z nemovitých věcí, silniční dani

 

Jako doplňkové služby nabízím například

- fakturace a vystavování splátkových a platebních kalendářů

podle požadavků a podkladů klienta

- upomínání neuhrazených pohledávek

v domluvených intervalech

- příprava příkazů k úhradě

na základě zaúčtovaných závazků

- a další dle dohody

 

Způsob stanovení odměny za služby

- minimální odměna za pravidelné vedení účetnictví je 1.300 Kč měsíčně za smluvně určený počet položek

- celková odměna za vedení účetnictví je stanovena dle skutečného rozsahu prací

- uvedené ceny neobsahují DPH

 

Pro podrobnější informace o podmínkách a cenách mě, prosím, kontaktujte.